Biblioteka ogłasza konkurs czytelniczy
zatytułowany „Nasi ulubieni bohaterowie”
dla klas II - VI
Konkurs odbędzie się 28 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II - VI.
Każda klasa zgłasza od trzech do pięciu uczestników.
Forma konkursu:
test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń może otrzymać:
- 2 punkty (pytanie otwarte),
- 1 punkt (pytanie zamknięte).
Odpowiedzi uczniów oceniane będą przez komisję.
Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości wszystkich uczniów w bibliotece szkolnej, na gazetce bibliotecznej, na stronie WWW szkoły oraz na fanpage biblioteki.
Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy.
Wytypowani uczniowie powinni dokładnie zapoznać się z treścią następujących książek:

KLASY II
* Kleniewska K. „Magda Paweł i Ty”
KLASA III
* Sempe, Gościnny „Mikołajek”
KLASA IV
*Ożogowska H. „Dziewczyna i Chłopak czyli heca na 14 fajerek”
KLASA V
* Montgomery L.M. „Ania z Zielonego Wzgórza”
KLASA VI
* Musierowicz M. „ Opium w rosole”