Biblioteka
  REGULAMIN LOTERII „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu 

1. Loteria „Szczęśliwy numerek” obowiązuje uczniów klas IV-VI.

2. Pula loterii „Szczęśliwy numerek” będzie zawierała liczby od 1 do 30, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Raz wylosowany numer nie będzie brał udziału w kolejnych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numeru. Następnie wszystkie numery wracają do puli.

4. „Szczęśliwy numerek” zwalnia:
   - z niezapowiedzianych kartkówek,
   - z niezapowiedzianych odpowiedzi,

5. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia:
   - z zaplanowanych sprawdzianów,
   - z zaplanowanych kartkówek,
   - z zaplanowanego pytania,
   - bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

6. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywa się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej) o godzinie 745 w bibliotece szkolnej, przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim oraz w pokoju nauczycielskim.

7. W przypadku, gdy numer ucznia zostanie wylosowany w danym dniu, a dziecko nie zachowuje się zgodnie z podstawowymi normami społecznymi oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich, zarówno na lekcji jak i na przerwach, jest to równoznaczne z odebraniem mu praw wynikających z regulaminu loterii.

8. Uczeń, który wylosuje „szczęśliwy numerek”, nie jest zobowiązany do korzystania z niego.

9. Regulamin loterii „Szczęśliwy numerek” obowiązuje od 2 listopada 2016r. aż do odwołania.

 

baner vulcan 1

o365

baner vulcan 2

plan lekcjiTELEFON 1

k rys

poczta pracowniczalogo dobry start 1

epuap


bip

Urząd Miasta Bolesławiec

sko logo

 

logo szkolne blogi

 

facebook