PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za życzliwość i przekazanie odpisu w wysokości 1 % za 2016 rok.
Dzieci chętnie korzystają z zakupionych gier podwórkowych – TWISTER i klasy – które zostały zamontowane za budynkiem szkoły przy wejściu na boisko.


Cieszymy się za zabawy i radości naszych dzieci.
Wysokość kwoty odpisu za 2017 r. poznamy w połowie listopada.

Serdecznie Dziękujemy!
Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP 4