Humanistyczne

KONKURS KALIGRAFICZNY
NA NAJPIĘKNIEJSZY ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO
ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

Zważywszy na niekorzystne okoliczności (kwarantanna i prowadzenie zdalnego nauczania uniemożliwiającego bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli) organizator konkursu kaligraficznego na najpiękniej prowadzony zeszyt do języka polskiego postanowił przesunąć rozstrzygnięcie konkursu na wrzesień 2020r.
Jeżeli wrócimy do nauczania tradycyjnego, chętni do udziału w konkursie uczniowie mogą dostarczyć swój zeszyt do języka polskiego organizatorowi konkursu, pani Monice Grygorcewicz, w pierwszym tygodniu nauki do sali 310.
Konkurs trwał cały rok szkolny 2019/2020 i kończył się 30 maja 2020r.
Mogli w nim uczestniczyć tegoroczni uczniowie klas 4-8.
Poniżej zamieszczamy zmodyfikowany regulamin konkursu (bez udziału obecnych klasy
8, ponieważ we wrześniu będą już naszymi absolwentami oraz bez przyszłorocznych klas
4, które obecnie są klasami 3, gdyż nie były objęte konkursem). Stąd we wrześniu zeszyty będą przyjmowane tylko od chętnych uczniów z klas 5, 6, 7 i 8 (które obecnie są klasami 7).

REGULAMIN KONKURSU KALIGRAFICZNEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZY ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki kaligrafii, w tym przykładanie wagi
do estetycznego i czytelnego oraz poprawnego pod względem ortografii i interpunkcji zapisu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Chętni do udziału w konkursie uczniowie powinni w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2020/2021 oddać zeszyt do języka polskiego prowadzony w roku szkolnym 2019/2020. W konkursie mogą więc zostać ocenione zeszyty prowadzone od 2 września 2019r., ale nie krócej niż od II półrocza roku szkolnego 2019/2020. Zeszyty z całego roku szkolnego będą wyżej ocenione niż zeszyty prowadzone tylko w II półroczu.
b) W zeszytach ocenie podlegają:
* piękno pisma- kształt liter, użycie pióra (zeszyty prowadzone z użyciem długopisu nie będą przyjmowane!)
* estetyka zapisu (niedopuszczalne są skreślenia, zamazania, kleksy itp.)
* przejrzystość notatek
* systematyczność prowadzonych zapisów
* poprawność ortograficzna, interpunkcyjna oraz językowa
* ogólne wrażenie
c) W konkursie oceniane będą zeszyty w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: klasy 5-6
II KATEGORIA: klasy 7-8

3. OCENA I NAGRODY
Oceny dostarczonych zeszytów dokona Komisja Konkursowa złożona z organizatora konkursu, nauczyciela plastyki, dodatkowo wybranego członka zespołu. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, oceny celujące z języka polskiego (z rangą 5) oraz nagrody rzeczowe. Laureaci zostaną również wyróżnieni na stronie internetowej naszej szkoły oraz na forum szkoły poprzez wystawę zwycięskich zeszytów. Z każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione po trzy najpiękniejsze zeszyty (3 zeszyty z klas 5-6 oraz 3 zeszyty z klas 7-8).

4. TERMIN I MIEJSCE
Zeszyty należy przynosić do organizatora konkursu, pani Moniki Grygorcewicz (sala 310),
w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021- zakładając, że nauka w tym czasie
nie będzie prowadzona w sposób zdalny, lecz tradycyjny- w budynku szkoły. Jeżeli do szkoły wrócimy później niż 1 września 2020r., wówczas termin składania zeszytów pozostaje niezmienny, czyli pierwszy tydzień od powrotu do budynku szkolnego.

Zeszyty przyniesione po terminie nie będą uwzględnione w konkursie!

baner vulcan 1

o365

baner vulcan 2

plan lekcjiTELEFON 1

k rys

poczta pracowniczalogo dobry start 1

epuap


bip

Urząd Miasta Bolesławiec

sko logo

 

logo szkolne blogi

 

facebook