Efektywność energetyczna

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W oparciu o zapisy Art. 6. 3. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu sukcesywnie zakupuje i wymienia urządzenia oświetleniowe mające na celu podniesienie jakości oświetlenia w szkole oraz ograniczania kosztów eksploatacji.
Ostatnie pomiary zgodnie z Polską Normą (PN) dokonane zostały w 2017r. i są nadal aktualne.