2016

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 21/2016  w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 20/2016  w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu kodeksu etyki nauczycieli oraz kodeksu etyki pracowników samorządowych   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 19/2016  w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 18/2016  w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 15/2016  w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 13/2016 w sprawie powołania zespołu d/s udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 12/2016 w sprawie procedur postępowania związanej z wyjściem uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu na basen zakryty ORKA    POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 11/2016 w sprawie wprowadzenia wprowadzenia kryteriów doboru nauczycieli do rozwiązania stosunku pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu   POBIERZ >>>POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 9/2016 w sprawie procedur postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły - bezpieczeństwa uczniów - analizy zachowań związanych z atakiem terrorystycznym w szkole     POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 8/2016 w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu dziennika elektronicznego w klasach I-III   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 7/2016 dotyczące zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu  POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 6/2016 w sprawie zmian procedur związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej, sposobu informowania rodziców o formach i okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej   POBIERZ >>> 


ZARZĄDZENIE NR 5/2016 w sprawie powołania zespołu d/s udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 3/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017  POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 2/2016 w sprawie  wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu  POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE NR 1/2016 w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły. POBIERZ >>>