2015

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W 2015 ROKU

 

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości    POBIERZ >>>


Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu   POBIERZ >>>


Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie procedur szkolnych związanych z bezpieczeństwem uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu    POBIERZ >>>


Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian godzin dyżurów w regulaminie dyżurów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu     POBIERZ >>>


Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie  udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizowania w szkole procedury "Niebieskie karty"       POBIERZ >>>


Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu       POBIERZ >>>