2014

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W 2014 ROKU

 

Zarządzenie nr 11/2014

w sprawie powołania zespołu do uaktualnienia Regulaminu ZFŚS - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 10/2014

o zmianie zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli, obiegu dowodów finansowo – księgowych oraz instrukcji inwentaryzacyjnej - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 9/2014

w sprawie zakończenia ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu - POBIERZ >>>  

 

Zarządzenie nr 8/2014

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 7/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (skontrum) materiałów bibliotecznych - POBIERZ >>>

Aneks nr 1 do zarządzenia - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 5/2014

w sprawie selekcji księgozbioru bibliotecznego - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 3/2014 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 2/2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 - POBIERZ >>>

 

Zarządzenie nr 1/2014

w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu dotyczących rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy I - POBIERZ >>>

Załącznik nr 2 - Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu na rok szkolny 2014/15 - POBIERZ >>>

Załącznik nr 3 - Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu na rok szkolny 2014/2015 - POBIERZ >>>