Wolontariat

KLUB WOLONTARIUSZA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Regulamin - POBIERZ >>>

Załącznik nr 1 -  kodeks etyczny wolontariusza - POBIERZ >>>

Załącznik nr 2 - zgoda rodzica/prawnego opiekuna - POBIERZ >>>

Załącznik nr 3 - zobowiązanie wolontariusza - POBIERZ >>>