2015

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2015R.

Uchwała nr 16/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.12.2015 r.
w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki ZOBACZ >>>


Uchwała nr 15/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2016 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 14/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2015 r.
w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 13/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2015 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ZOBACZ >>>


Uchwała nr 12/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 ZOBACZ >>> 


Uchwała nr 11/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 01.09.2015 r.
w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego ZOBACZ >>> 


Uchwała nr 10/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 01.09.2015 r.
w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ZOBACZ >>> 


Uchwała nr 9/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 01.09.2015 r.
w sprawie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ZOBACZ >>>

Uchwała nr 8/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 01.09. 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej arkusza organizacji pracy szkoły  ZOBACZ >>> 

Uchwała nr 7/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 01.09.2015 r.
w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły ZOBACZ >>> 

Uchwała nr 6/2015
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i w Przedmiotowych Systemach Oceniania   ZOBACZ >>>

Uchwała nr 5/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu  ZOBACZ >>>

Uchwała nr 4/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu  ZOBACZ >>>