2016

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2016 ROKU

Uchwała nr 24/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12.12.2016 r.
w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2017 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 23/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 21.11.2016 r.
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej ZOBACZ >>>


Uchwała nr 22/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 21.11.2016 r.
w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2017 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 21/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 21.11.2016 r.
w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki ZOBACZ >>>


Uchwała nr 20/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznych ZOBACZ >>>


Uchwała nr 19/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ZOBACZ >>>


UCHWAŁA Nr 18/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 17/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12.09.2016 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ZOBACZ >>>


Uchwała nr 16/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12. 09.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 ZOBACZ >>>


Uchwała nr 15/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12.09.2016 r.
w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki ZOBACZ >>>


Uchwała nr 14/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ZOBACZ >>>


Uchwała nr 13/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30. 08. 2016 r.
w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ZOBACZ >>>


Uchwała nr 12/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30.08.2016 r.
w sprawie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ZOBACZ >>> 


Uchwała nr 11/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30.08.2016 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych ZOBACZ >>>


 UCHWAŁA NR 10/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 Im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego ZOBACZ >>> 


UCHWAŁA NR 9/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 Im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 24. 06. 2016 r.
w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród organu prowadzącego ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 8/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 24.06.2016 r.
w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania ZOBACZ >>>


UCHWAŁA Nr 7/2016

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej ustalenia zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017  ZOBACZ >>>


Uchwała nr 6/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 16.06.2016 r.
w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym 2015/2016 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 5/2016

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU z dnia 16.06.2016 r.
w sprawie klassyfikowania i promowania   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 4/2016

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU z dnia 25.04.2016 r.
w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA Nr 3/2016

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczego i projektu programu profilaktyki   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA Nr 2/2016

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu    ZOBACZ >>>


 UCHWAŁA NR 1/2016

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU z dnia 15.01.2016 r.
w sprawie wyników klasyfikacji semestralnej  ZOBACZ >>>