2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 rok     POBIERZ >>>

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 rok      POBIERZ >>>

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 rok      POBIERZ >>>