WZO i PZO

WEWNĄTRZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WZO - wyciąg ze Statutu Szkoły - POBIERZ >>>

Karta zachowania ucznia - POBIERZ >>>


PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PZO z języka polskiego 2019 - POBIERZ >>>

PZO z języki obce 2018 - POBIERZ >>>

PZO z historii 2018 - POBIERZ >>>

PZO z wiedzy o społeczeństwie (WOS) 2018 - POBIERZ >>> 

PZO z chemii 2018 - POBIERZ >>>

PZO z fizyki 2018 - POBIERZ >>>

PZO z geografii 2019 - POBIERZ >>>

PZO z biologii 2018 - POBIERZ >>>

PZO z matematyki 2018 - POBIERZ >>>

PZO z przyrody 2018 - POBIERZ >>>

PZO z muzyki 2018 - POBIERZ >>>

PZO z plastyki 2018 - POBIERZ >>>

PZO z informatyki 2019 - POBIERZ >>>

PZO z techniki i zajęć technicznych 2018 - POBIERZ >>>

PZO z wychowania fizycznego 2018 - POBIERZ >>>

PZO z religii w klasach 4-8 2018 - POBIERZ >>>

PZO  z religia w klasach 1-3 2018 - POBIERZ >>> 

PZO z edukacji wczesnoszkolnej 2018 - POBIERZ >>>

PZO  z edukacji wczesnoszkolnej - języki obce 2018 - POBIERZ >>>