Koncepcja pracy szkoły na lata 2016-2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU 

Obowiązuje od 28.09.2018r.     POBIERZ >>>

Podstawa prawna: art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe