Inspektor Ochrony Danych

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dniem 1.03.2017r. powołał na stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji pana Roberta Ostrowskiego.

Z dniem 25.05.2018r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał się na mocy prawa Inspektorem Ochrony Danych.