Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA

O PROGRAMIE:

Aktywna tablicaZasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Więcej:-https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica
-http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001401

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

We wrześniu 2019 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu "Aktywna Tablica".

Szkoły, które będą uczestniczyć we współpracy:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

ZADANIA 

Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:
-  Udział nauczycieli (minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
-  Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
- Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

baner vulcan 1

o365

baner vulcan 2

plan lekcjiTELEFON 1

k rys

poczta pracowniczalogo dobry start 1

epuap


bip

Urząd Miasta Bolesławiec

sko logo

 

logo szkolne blogi

 

facebook