Ochrona danych osobowych
×

Ostrzeżenie

Rozszerzenie Akeeba Backup Core package wersja 7.5.3 jest dostępne, lecz wymaga przynajmniej PHP wersji 7.2, a Twoja witryna korzysta zaledwie z wersji 5.6.11-1ubuntu3.1.
Rozszerzenie Akeeba Backup Core package wersja 7.4.0 jest dostępne, lecz wymaga przynajmniej PHP wersji 7.1, a Twoja witryna korzysta zaledwie z wersji 5.6.11-1ubuntu3.1.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
KTÓRYCH DZIECI BIORĄ UDZIAŁ
W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” - UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW ORAZ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora panią Edytę Kwiatkowską;

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jest pan Robert Ostrowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

dane osobowe ucznia (nazwisko, imię, klasa) w celu uczestnictwa w „Programie dla szkół” – udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1713) w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sytuacjach kontrolnych. Wstępnie szkoła przekazuje tylko ilość uczestników.

5. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Zgody na uczestnictwo w programie będą przechowywane przez okres 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w punkcie 3 wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia a także cofnięcia skutkuje: brakiem możliwości udziału dziecka w „Programie dla szkół”.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.