2020

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W 2020 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 26.10.2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć.      POBIERZ >>


ZARZĄDZENIE NR 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 30.09.2020 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.      POBIERZ >>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 18.05.2020 roku w sprawie procedur i wykaz działań mających na celu zapobieganie zakażeniu koronawirusem podczas opieki na dziećmi podczas zajęć i egzaminów.    POBIERZ >>
Załączniki:
* Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem POBIERZ >>>
* Wykaz działań mających na celu zapobieganie zakażeniu koronawirusem – podczas opieki nad dziećmi oraz egzaminów POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 11.05.2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2029/2020 .      POBIERZ >>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 8.05.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.      POBIERZ >>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 6.05.2020 roku w sprawie ustalenia termnów związanch z klasyfikacją i promowaniem uczniów.      POBIERZ >>


Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 15.04.2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19     POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 30.03.2020 roku w sprawie procedur realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie funkcjonowania placówek wynikających z epidemii COVID-19.      POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 25.03.2020 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji pracy w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.      POBIERZ >>>

ANEKS NR 1 DO ZARZĄDZENIA z dnia 25.03.2020 roku          POBIERZ >>>

ANEKS NR 2 DO ZARZĄDZENIA z dnia 25.03.2020 roku          POBIERZ >>>