2019

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.      ZOBACZ >>>