2017

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 14/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2017r.
w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 4/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12.04.2017r.
w sprawieprojektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 3/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 23.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 dziennika elektronicznego jako jedynej formy prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów klas I-III i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 2/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 23.01.2017r.
w sprawie uchwalenia zmian w Przedmiotowym Systemie Oceniania przedmiotu plastyka ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 1/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 13.01.2017r.
w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej ZOBACZ >>>