Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Przy zapisie ucznia do szkoły obowiązuje adres zamieszkania.
  • Podczas składania wniosku należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające zaznaczone KRYTERIA. Pracownik szkoły potwierdzi spełnianie tych kryteriów na wniosku.
  • Na podstawie art. 92, art. 93 § 1, art. 95 § 1, art. 97 § 1 i § 2, art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59) zgłoszenie lub wniosek powinni podpisać oboje rodzice / prawni opiekunowie.)
  • Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie przy ul. M. Brody 12 od 2.03.2020r.

 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym – zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec - zobacz >>>

Wyciąg terminów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 z harmonogramu:

 

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym 

od 2 marca

do 8 maja

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zgłoszenie lub wniosek do pobrania poniżej lub sekretariacie szkoły).

od 1 lipca

do 27 lipca

do 22 maja

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (i. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

do 7 sierpnia

28 maja

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia

do godz. 15.00

od 1 do 10 czerwca

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13 do 24 sierpnia

do godz. 15.00

19 czerwca

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 sierpnia

do godz. 15.00

 

2. Obwody publicznych szkół podstawowych - wykaz ulic – Uchwała Rady Miasta - zobacz >>>

3. Zgłoszenie dziecka z obwodu SP 4 do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021 – pobierz >>>

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP 4 dla uczniów spoza obwodu szkoły – pobierz >>>