Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

Treść zarządzenia - BIP Urzędu Miasta - zobacz >>>

Treść zarządzenia - BIP Szkoły - pobierz >>>