Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Zarządzenie nr 32/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

POBIERZ >>>

Uchwała nr XLIV/455/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

POBIERZ >>>

ZARZĄDZENIE nr 2/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 25.02.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

POBIERZ >>>

UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec od dnia 1 września 2019 roku.

POBIERZ >>>

Zgłoszenie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej. 

POBIERZ DRUK >>>

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej.

POBIERZ DRUK >>>

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

POBIERZ DRUK >>>