Program wychowawczo - profilaktyczny

Szczytem nauki pedagogicznej
jest możliwość dania dziecku
poznania i zrozumienia siebie.
                               Janusz Korczak

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU 

POBIERZ >>>