Procedury szkolne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

 SPIS TREŚCI

Informacja dla rodziców o możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych w rodzinie na terenie naszego miasta i kraju    zobacz >>>

 1. Procedury postępowania w razie podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 2. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel zauważa, że uczeń pali papierosy lub e-papierosy.
 3. Procedury postępowania gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 4. Procedury postępowania gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk (dopalacz).
 5. Podejrzenie o pojawieniu się na terenie szkoły bomby lub niebezpiecznej substancji chemicznej.
 6. Zachowania agresywne uczniów wobec uczniów.
 7. Agresja ucznia wobec nauczyciela.
 8. Agresja nauczyciela lub innego pracownika szkoły wobec ucznia.
 9. Odmowa pracy na lekcji.
 10. Uczeń wychodzi poza teren szkoły (przerwa międzylekcyjna i po lekcjach a przed zajęciami dodatkowymi - obowiązkowymi).
 11. Uczeń wychodzi poza teren szkoły – ucieczka z lekcji, świetlicy, zajęć dodatkowych – obowiązkowych.
 12. Procedura - wandalizm w szkole.
 13. Uczeń nie przychodzi do szkoły.
 14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o przemoc domową, zaniedbanie.
 15. Postępowanie nauczyciela wobec osoby nietrzeźwej.
 16. Obcy (agresywny) w szkole.
 17. Zgłoszenie się po dziecko obcej osoby.
 18. Zwalnianie dziecka z lekcji.
 19. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń przejawia skłonności samobójcze.
 20. Postępowanie w przypadku realnego zagrożenia próbą samobójczą ucznia.
 21. Postępowanie w razie wypadku i nagłych zachorowań.

POBIERZ PROCEDURY od 1 do 21 >>>

22. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w SP 4 w Bolesławcu.

POBIERZ PROCEDURĘ NR 22 >>>

23. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły.

POBIERZ PROCEDURĘ NR 23 >>>